Tiet thao giang(Dai 9)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nam Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 16-02-2009
Dung lượng: 995.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Đại số 9
Đ
M
Tiết 16:
(Tiết 1)
Câu hỏi 1: Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm.
Bài tập trắc nghiệm 1:
A.lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
1.Định nghĩa căn bậc hai số học:
5
10
A.lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
1.Định nghĩa căn bậc hai số học:
2. Hằng đẳng thức:
Ta phải chứng minh những điều kiện nào?
(với a? 0)


A.lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
1.Định nghĩa căn bậc hai số học:
2. Hằng đẳng thức:
?3: Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì để ?A xác định.
3. ?A xác định ?A ? 0
và x?0
(với a? 0)
A.lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
1.Định nghĩa căn bậc hai số học:
2. Hằng đẳng thức:
3. ?A xác định ?A ? 0
4. Các công thức biến đổi căn thức:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.với (A < 0 và B ? 0)
A.Lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
4. Các công thức biến đổi căn thức:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.b.Luyện tập
Bài tập trắc nghiệm 3:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Thực hiện phép tính:
Ta được kết quả là:
Câu 2: Giá trị của biểu thức:
với (A < 0 và B ? 0)
A.Lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
4. Các công thức biến đổi căn thức:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.b.Luyện tập
Bài tập trắc nghiệm:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Thực hiện phép tính:
Ta được kết quả là:
Câu 2: Giá trị của biểu thức:
với (A < 0 và B ? 0)
A.Lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
4. Các công thức biến đổi căn thức:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.b.Luyện tập
Bài tập trắc nghiệm:
Chọn đáp án đúng:
với a?0
Câu 3: Giá trị của biểu thức:
bằng:
Câu 4: Giá trị của biểu thức:
víi (A < 0 vµ B ≥ 0)
A.Lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
4. Các công thức biến đổi căn thức:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.b.Luyện tập
Bài tập trắc nghiệm:
Chọn đáp án đúng:
với a?0
Câu 3: Giá trị của biểu thức:
bằng:
Câu 4: Giá trị của biểu thức:
A.Lí thuyết
víi (A < 0 vµ B ≥ 0)
B
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)

A.Lí thuyết
b.Luyện tập:
Bài tập 70(c, d) SGK: Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:
Bài tập 71(a, b) SGK: Rút gọn các biểu thức sau:
b)
Dạng 1: Rút gọn biểu thức (dạng số):
Dãy 1,2
Dãy 3,4
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
A.Lí thuyết
b.Luyện tập:
Bài tập 74 tr.40 SGK: Tìm x, biết:
Dạng 1: Rút gọn biểu thức (dạng số):
Dạng 2. Tìm x:
Giải:
Điều kiện:


(TMĐK)
(TMĐK)
Vậy x =2 hoặc x = -1
Chú ý:
Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa
Đối chiếu ĐK để kết luận.
A.lí thuyết
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
1.Định nghĩa căn bậc hai số học:
2. Hằng đẳng thức:
3. ?A xác định ?A ? 0
4. Các công thức biến đổi căn thức
B. Bài tập:
Dạng 1:
Rút gọn biểu thức (dạng số).
Dạng 2.
Tìm x
Một số bài tập trắc nghiệm
(với a? 0)
Hướng dẫn về nhà
Tiết sau tiếp tục ôn tập chương i
1.Tiếp tục ôn lý thuyết và các công thức biến đổi căn thức
2. Ôn tập các bài tập của các dạng toán kh¸c
3. Về nhà làm bài tập: 72, 73,75,76 - SGK, trang 40,41.
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
A.Lí thuyết
b.Luyện tập:
Dạng 2. Tìm x:


Giải:
Điều kiện:
1
2
3
4
5
6
Sai ở đâu?
Vậy: S = {5; -4}
Giải phương trình:
Vậy: S = {5}
(TMĐK)
(Không TMĐK)
7
C,
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
70.d
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
xác định
Tiết 16: ôn tập chương I (Tiết 1)
Là một số nguyên
Làm thế nào để ch?ng minh du?c nh? ?
Thử tài của bạn:
Chứng minh rằng:
Avatar
Cảm ơn Sơn đã xác nhận thông tin cho Hương .Khi nào có điều kiện ghé trang của Hương và góp ý cho H với nhé.
Avatar

Trang ca thy rt n tượng!Thành viên mới xin ra nhập chúc thày hạnh phúc!

Mời thầy ghé tham nhà tôi nhé: http://violet.vn/vumanhdiepln

Avatar
Thành viên mới xin ra nhập chúc thày hạnh phúc
Avatar
Chào thầy Sơn. Xin được gia nhập làm thành viên của gia chủ. Mời thầy ghé thăm nhà tôi: http://violet.vn/chienph
Avatar
 TV mới xin chào bạn.
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Nam Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.